Spotkanie 13 lutego 2012

Drugie Wikiwarsztaty „Wstęp do Wikipedii" – odbyły 13 lutego 2012.

Ćwiczenia poprowadził Tomasz Ganicz ze Stowarzyszenia  Wikimedia Polska.

Przebieg zajęć:

Temat: Warsztaty z ładowania zdjęć

Zdjęcia, które planuje się użyć w Wikipedii trzeba wcześniej załadować do Wikimedia Commons – wspólnego repozytorium plików multimedialnych wszystkich wersji językowych Wikipedii i jej projektów siostrzanych.

 1. Ładowanie zdjęć własnych:

 •    Przerzucamy zdjęcia z aparatu do komputera – zwykle za pomocą programu dostarczanego wraz z aparatem

 •    zakładamy konto w Commons – robi się to tak samo jak w Wikipedii

 •    klikamy na „prześlij plik” w menu lewej – skieruje nas to do kreatora przesyłania zdjęć, który poprowadzi nas przez cały proces; kreator działa dość intuicyjnie – w razie problemów warto zajrzeć do instrukcji ładowania plików – należy pamiętać o nadawaniu opisowej nazwy plikowi i podaniu w opisie co zdjęcie przedstawia.

 2. Ładowanie zdjęć cudzych:

 •    Wolno ładować tylko zdjęcia, które autor udostępnił na wolnej licencji gdzieś w internecie, albo jest ono w domenie publicznej, albo autor wydał  pisemną zgodę na jego udostępnienie.

 •    Proces ładowania różni się tylko tym, że na 3 ekranie kreatora trzeba wybrać opcję „nie jestem autorem tego zdjęcia” i następnie podać źródło pliku, nazwisko autora i wybrać taką licencję na jaką zgodził się autor.

 3. Użycie zdjęć w Wikipedii:

 •   Na ostatnim ekranie kreatora przesyłania zdjęć jest krótka instrukcja z odpowiednim wikikodem do wklejenia do artykułu w Wikipedii.

 •    Najprościej – gdy w haśle jest infobox i nie ma żadnego zdjęcia – jest skopiować nazwę załadowanego pliku i wkleić go w infoboxie w polu: „obrazek =”

 •    Wikikod umożliwia dowolne manipulowanie obrazkiem – skalowanie, ustawianie względem tekstu, otaczaniem ramką i dodawaniem opisu – jest to dokładnie opisane w Pomoc: lustrowanie

 •    Można też wykorzystywać już wcześniej załadowane zdjęcia do Wikimedia Commons.

 4. Podstawy prawa autorskiego w stosunku do zdjęć:

 •    Zdjęcia są w Polsce tak samo chronione prawem autorskim jak wszelkie inne utwory – prawa majątkowe wygasają po 70 latach od roku śmierci autora

 •    Utwory, do których wygasły majątkowe prawa autorskie przechodzą do domeny publicznej – można z nich korzystać bez opłat i uzyskiwania zgody właściciela

 •    Prawo autorskie chroni tylko to, co ma cechy indywidualnej twórczości – nie wszystkie zdjęcia mają tę cechę – np. zdjęcia wykonane przez kamery przemysłowe, czy proste fotokopie dwuwymiarowych obiektów (np.: obrazów) – nie są same w sobie utworami i nie podlegają ochronie prawnoautorskiej

 •    Autor ma prawo udostępnić zdjęcie na wybranej przez siebie licencji – licencja to umowa między autorem i potencjalnymi użytkownikami jego utworu

 •    W Wikipedii i Wikimedia Commons akceptujemy tylko zdjęcia należące do domeny publicznej lub udostępnione na wolnych licencjach.

 •    Wolne licencje to takie, które dają prawo do dowolnego i bezpłatnego udostępniania, kopiowania i tworzenia utworów zależnych (modyfikacji i remiksów). Wolne licencje mogą mieć jednak takie warunki jak: podawanie źródła i autora, zaznaczanie w opisie dokonanych zmian w stosunku do oryginału oraz dodawania informacji na jakiej licencji utwór jest udostępniony. Więcej o wolnych licencjach w WP:KOP

 •    Uwaga na utwory osierocone – fakt przechowywania zdjęcia w domowym archiwum nie daje właścicielowi tego archiwum automatycznie praw majątkowych do utworu.

5. Podstawy – ładowanie własnego zdjęcia

 


Fotografie ze spotkania

 

Powiązane strony:


Powrót do strony WIKIWARSZTATY

 


Powrót do strony pracowni

 

Odwiedzin: 604